تور لحظه آخری

جهان گردی داخلی و جهان گردی خارجی

جهان گردی داخلی و جهان گردی خارجی جهانگردی بین المللی هنگامی مصداق پیدا می‌کند که جهان گرد از مرز کشور محل اقامت خود عبور کرده و وارد کشوری دیگر شود از نقطه نظر اجتماعی بین جهانگردی بین المللی و داخلی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

توسعه منابع انسانی در بخش جهانگرد

از آنجا که جهانگردی یک فعالیت خدماتی است و کارکنان آن را ارایه می‌کنند توجه به آموزش و ارتقا دانش آنان یکی از رموز اصلی تضمین حیات این صنعت به شمار می‌رود و باز به این دلیل که این صنعت بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

توسعه بارز درحمل و نقل هوایی داخل ،‌منطقه ای وبین المللی

درجهان امروز جابه جایی انسان و کالا از چنان شقابیبرخورداراست که هیچ عرصه ای را در زندگی فردی و اجتماعی فارغاز تغییر نگذاشته است . انسان و جامعه عصرارتباطات ، تعلق به تعامل گسترده ای با دیگران دارد . از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

توسعه گردشگری محور زاینده ­رود بر اساس معیارهای توسعه پایدار 

  محور زاینده رود و اراضی و محدوده های مجاورش به خودی خود ” یک سرنوشت یا وضعیت گردشگری هویت دار را تعیین نمی کند.” باید توجه کرد که محور گردشگری زاینده­رود دارای مهمترین پتانسیل­های طبیعی و قابلیت­های گردشگری طبیعی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

فرصت ها و امکانات گردشگری ایران 

◄فرصت ها و امکانات گردشگری ایران    ایران مجموعه ای از فرصت های گردشگری است . این امر نه تنها در آثار تاریخی و جاذبه های فرهنگی طبیعی ، بلکه حتی در هنجارهای فرهنگی و ارزش های دینی آن نهفته بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه

2-1- روند رشد گردشگری در کشورهای خاورمیانه بنا به گزارش سازمان جهانی جهانگردی، در سال 2020، باورود 17 میلیون بازدید کننده به مصر، به نظر می رسد این کشور مقصد شماره یک خاورمیانه باقی بماند. پس از آن، مقصدی که بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

اهمیت و نقش اقتصادی گردشگری

گردشگری به ویژه به منظور گذران اوقات فراغت یکی از نیازهای اصلی انسان محسوب شده، بطوریکه این پدیده با تخصیصی 10/0 جمعیت جهان جابجایی صلح آمیز تاریخ بشر محسوب می شود. گردشگری از اهمیت بالایی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

انواع سیستم های اقامتی گردشگران

عوامل مهم در صنعت هتلداری/ میهمانخانه ها   هتل ها و دیگر انواع سیستم های اقامتی گردشگران بامسائل و مشکلات مشترک مواجه هستدو بطور نمونه آنچه که در هر یک از زیربخش های این صنعت به گردشگران عرضه می شود بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

آثار سفر و جهانگردی بر جهانگرد

– مفاهیم جهانگردی:     جهانگردی نه یک پدیده است نه صرف مجموعه ای از فعالیتها، بلکه یکی از فعالیتهای انسان است که رفتار جهانگرد، کاربرد منابع و رابطه متقابل وی با مردم، اقتصاد و محیطهای دیگر را در بر بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
تور لحظه آخری

امنیت گردشگران

فرهنگ و اهمیت آن در برنامه ریزیهای گردشگری ، با انتشار بیانیه مانیل در سال1980 در مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری مورد توجه اساسی قرار گرفت . در این بیانیه ،ضمن بر شمردن آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی ناشی از بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل