– مفاهیم جهانگردی:

 

 

جهانگردی نه یک پدیده است نه صرف مجموعه ای از فعالیتها، بلکه یکی از فعالیتهای انسان است که رفتار جهانگرد، کاربرد منابع و رابطه متقابل وی با مردم، اقتصاد و محیطهای دیگر را در بر می گیرد. جهانگردی به مکانهایی خارجی از سکونتگاه وی را به همراه دارد.

 

به طور کلی جهانگردی تعریف واحد و راضی کننده ای ندارد که مورد توافق همه باشد البته همه قبول دارند که سفر و جهانگردی مقولات زیر را شامل می شوند:

 

 

  1. نیازها و انگیزه های جهانگرد

 

  1. رفتار جهانگرد در انتخاب نوع جهانگردی و محدودیتهای آن

 

  1. سفر به مکانی دور از خانه

 

  1. رابطه متقابل جهانگرد و عرضه کنندگان کالای مورد نیاز وی در بازار

 

  1. آثار سفر و جهانگردی بر جهانگرد، میزبان، اقتصاد و محیط زیست

علم اقتصاد در بسیاری از این حوزه ها نقشی ایفا می کند، به ویژه در آنجا که لازم است اثرات اقتصادی و اقدامات مربوط به کنترل جهانگردی و نیروهای بازار که تقاضای جهانگردان را به عرضه و کالاهای جهانگردی، مرتبط می کنند مورد تحلیل قرار گیرند همچنین، از یک طرف توجه به رابطه متقابل علم اقتصاد با جامعه شناسی، روانشناسی و جغرافیای جهانگردی اهمیت دارد و از طرف دیگر، علم اقتصاد در برنامه ریزی، مدیریت و بزاریابی سازمانها و مقصدهای سفر و جهانگردی نقشی بر عهده دارد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   انواع سیستم های اقامتی گردشگران
دسته‌ها: تور لحظه آخری