فرهنگ و اهمیت آن در برنامه ریزیهای گردشگری ، با انتشار بیانیه مانیل در سال1980 در مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری مورد توجه اساسی قرار گرفت . در این بیانیه ،ضمن بر شمردن آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی ناشی از گردشگری بومی و بین المللی از دولتها خواسته شد: در حفظ منابع فرهنگی بکوشند ؛ به نحوی که استفاده مستمر باعث از بین رفتن آنها نشود .

نشستهای بعدی این سازمان به مسئله فرهنگ توجه بیشتری مبذول نمودند؛ تا اینکه ششمین اجلاس عمومی سازمان جهانی گردشگری در سال 1985 ، در بلغارستان با انتشار اعلامیه حقوق و وظایفی که دولتهای میزبان و دیدار کنندگان بر عهده دارند ، نهایت توجه به فرهنگ جهت کاهش اثرات منفی فرهنگی این صنعت نمایان ساخت که در ذیل به شرح مختصر آنها می پردازیم :

در این اعلامیه طی مواد 3، 4و 5 از دولتها خواسته شده است : ( سینایی ، وحید ، 1374 ، ص135 و 136 )

1- برای تأمین منافع نسلهای کنونی و آینده ؛ از محیط زیست توریست که جنبه های انسانی ، طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی آن میراث بشریت است  ، حفاظت نمایند .

  • با آزادسازی روز افزون مسافرت ؛ امکان دسترسی گردشگران داخلی و بین المللی به میراث فرهنگی کشورهای میزبان ، امکان تفاهم متقابل و بهبود روابط طرفین را فراهم آورند .
  • امنیت گردشگران و امکان دسترسی آنها به خدمات بهداشتی ، اجرایی و قانونی را فراهم کنند .
  • اقدامات پیشگیرانه را برای مبارزه با مواد مخدر به منظور حمایت از گردشگران و ساکنان جوامع میزبان تقویت نمایند .

در ماده 6 ، ساکنان جوامع میزبان جهت برانگیختن حس احترام گردشگران به محیط طبیعی و فرهنگی خویش و همچنین احترام به آداب و رسوم و سنن و مذهب و فرهنگ خود با ابزار رفتار و روحیه مناسب محقق دانسته شده اند . از سوی دیگر در ماده 7، ساکنان جوامع میزبان نیز به احترام و فروتنی نسبت به گردشگران دعوت شده اند .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   توسعه منابع انسانی در بخش جهانگرد

مواد 10 الی 13 به وظایف رفتاری گردشگران به هنگام اقامت در جوامع میزبان می پردازند . ( قیاسی ، خدارحیم ، 1377 ، ص22 ) .

به طور کلی می توان گفت : صنعت گردشگری در دنیای امروز یکی از بهترین ابزارها برای تبادل و تعامل فرهنگی است .

هر فرهنگی در برخورد با دیگر فرهنگها ، توانایی های خودش را می سنجد و اصلی ترین ابزار برای رسیدن به این نتیجه ، توسعه‌ی گردشگری است که در بخش باغبهادران به دلایل زیر بایستی مورد توجه قرار گیرد :

1- گردشگران ورودی به بخش ، « نمایندگان فرهنگهای گوناگون هستند و تماس رودرروی این نمایندگان ، تماس رودرروی فرهنگهاست » ( رضوانی ، علی اصغر ، 1374 ، ص 5 ) که به دنبال خود برکت را برای بخش به ارمغان می آورد .

  • مردم منطقه از فرهنگ و تمدنها ، شهرها و کشورهای دیگر شناخت نسبی پیدا
    می کنند .
  • ذهنیت منفی مردم منطقه نسبت به گردشگران و متقابلاً گردشگران از مردم منطقه و کشور زدوده می شود .
  • پیوند و روابط عاطفی بین مردم بخش و گردشگران به وجود خواهد آمد .
  • مردم منطقه از ارزشهای فرهنگی گردشگران خارجی از قبیل قناعت ، صبر و بردباری ، ادب ، نظم و دقت ، ارزش گذاری به بناها و آثار بهره مند خواهند شد .
دسته‌ها: تور لحظه آخری